Προσφορά

 Κόμπος μαλλί σε στημόνι βαμβάκι

Ποιότητα
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΛΙΩΝ

Για κάθε χαλί που πωλείται, χορηγείται ονομαστικό Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας που μαρτυρεί τη μοναδικότητά του, την ποιότητά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Συνήθως συνοδεύει το χαλί σε πιθανή μεταβίβασή του από γενιά σε γενιά, αλλά χρησιμοποιείται και για την ασφάλισή του από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

 
Περιοχή Β2Β
Username: Password: